อุปกรณ์การประมวลผลสำหรับการขาย?

คุณมีส่วนเกินหรือซ้ำซ้อนสินค้าคงคลังที่มีอยู่กรุณาแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับรายละเอียดที่ต้องการ:

 

- คำอธิบายของเครื่อง - ยี่ห้อ / ทำให้ (นกกระสา Meyn, Linco, Systemate, Bayle, Baader, EMF, Impianti, Cattarucci ฯลฯ )

 

หลังจากได้รับเราจะติดต่อคุณและแจ้งให้คุณทราบความเป็นไปของเรา

 

กรุณาติดต่อ โรเบิร์ต(ที่)ใช้สัตว์ปีก-tech.com หรือกรอกแบบฟอร์มการติดต่อของเรา

 

ภาพดิจิตอลจะชื่นชม